Historia
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Historia

 

 • Inbjudan till tomtområdets 30-årsjubileum 1992.
 • Berättelser kring Gisekvarns historia. Från föreningens 30-årsjubileum.
 • Tomtägareföreningens första årsmötesprotokoll från 1964
 • Tomtägareföreningens första stadgar från 1964
 • Ursprunglig prislista över tomterna (3:1) från 1962 med karta hur man hittar till Gisekvarn.
 • Ursprunglig prislista över tomterna (2:2) inklusive bilaga till köpekontrakt.
 • Tidig karta över Gisekvarn 3:1 upprättad 1959. "Förslag till byggnadsplan för icke stadigvarande bosättning".
 • Köpehandlingar från 1959 då Torsten Ljung köpte Gisekvarn 3:1
 • Köpehandlingar från 1959 då Torsten Ljung köpte Gisekvarn 3:3 och 3:4
 • Byggnadsplan från 1959 för Gisekvarn 3:1
 • Byggnadsplan från 1963 för Gisekvarn 2:2
 • Avstyckningshandlingar för Gisekvarn 3:1 från 1960
 • Köpehandlingar från 1967 då Tomtägareföreningen köpte Gisekvarn 3:1 av AB Södertomter
 • Exploateringsavtal för Gisekvarn 2:2 från 1968
 • Gravationsbevis Gisekvarn 2:2 från 1970
 • Köpehandlingar från 1967 då Tomtägareföreningen köpte Gisekvarn 3:52 (garaget) av AB Södertomter

 

 

Det finns även en hel del gamla dokument rörande fördämningar mm i Giseån från sent 1800-tal och tidigt 1920-tal. Dessa är i ett annat format än A4, så det tar lite tid innan de har hunnit bli inskannade.