Tidningsartiklar
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Tidningsartiklar

 

 

 • 2013-07-30 Södermanlands Nyheter om Gisebadet
 • 2013-07-03 Södermanlands Nyheter om kommunalt VA till Tofsö.
 • 2013-03-30 Södermanlands Nyheter om den föreslagna nya miljöskatten.
 • 2011-04-05 Östra Sörmlands Posten om kommunalt VA till Öbolandet.
 • 2010-07-07 Södermanlands Nyheter om våra bad och allemansrätten.
 • 2010-03-18 Södermanlands Nyheter om skogsvården.
 • 2009-11-10 Södermanlands Nyheter om Trosas reningsverk och deras framtid.
 • 2009-09-22 Södermanlands Nyheter. Än verkar inte sista ordet var sagt om det nya bostadsområdet Avlebro vid Hållsviken. Mest intressant för oss är dock det som skrivs om hur avloppsfrågan ska lösas.
 • 2009-07-22 Södermanlands Nyheter om Fritidshus och permanentboende.
 • 2009-01-28 Södermanlands Nyheter om avlopp.
 • 2009-01-17 Södermanlands Nyheter om nytt reningsverk i Trosa.
 • 2008-12-10 Södermanlands Nyheter om det planerade bostadsområdet Avlebro vid Hållsviken.
 • 2008-12-03 Södermanlands Nyheter om vatten och avlopp.
 • 2008-10-16 Södermanlands Nyheter om avlopp.
 • 2008-xx-xx Södermanlands Nyheter om nytt planerat villaområde Avlebro vid Hållsviken. Bilaga till stämmokallelsen 2008.
 • 2008-xx-xx Södermanlands Nyheter om Trosa som ekokommun. Bilaga till stämmokallelsen 2008.
 • 2007-12-12 Södermanlands Nyheter om avlopp. Bilaga till stämmokallelsen 2008.
 • 2007-04-13 Svenska Dagbladet om fritidshus. Bilaga till stämmokallelsen 2008.