Organisation
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Organisation

 

Här finner du information om hur föreningen är organiserad och vilka uppdrag var och en har.

 

För mer detaljerad information om telefonnummer, adresser mm hänvisas till medlemsförteckningen.