Övriga uppdrag
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Övriga uppdrag

 

Städning lilla badet

Kjell Scott Finmo (2:27)

 

Underhåll stora badet

Hans Sedemark (3:58)

Jan Byheden (3:77)

 

Skötsel fotbollsplan

Magnus Forsberg (3:91)

 

Midsommarfirandet

Lennart Paulsson (3:12)