Styrelse
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

x

Styrelse

 

Ordförande

Lars Backlund (3:18)

 

 • Kallelse årsstämma/extrastämmor
 • Årsredovisning
 • Arbetsplaner och utskick städdagar
 • Budget, bokslut och finansfrågor
 • PM och meddelanden till medlemmarna
 • Stadgar
 • Mötesplan styrelsen
 • Myndighetskontakter, kommunkontakter
 • Avtalsfrågor
 • Ekonomiansvarig (kontaktyta mot Redovision)
 • Adress och behörighetsändringar leverantörer och bank
 • Likviditetsplanering

 

 

Vice ordförande

Robert Wikström (3:41)

 

 • Underhållsfrågor vägar, diken och trummor
 • Entreprenörskontakter och beställningar
 • Skyltning

 

 

Sekreterare

Mats Gustafsson (3:39)

 

 • Protokoll möten och stämmor
 • Bokning möteslokaler
 • Utskick av kallelser, möteshandlingar, inbetalningskort, påminnelser, fastighetsförteckning, medlemsförteckning, båtplatsförteckning, parkeringskort mm
 • Välkomstbrev mm till nya medlemmar
 • Medlemskontakter och enkäthantering
 • Registervård och uppdateringar av medlemsregistret
 • Avprickningslista, medlemsförteckning, röstkort för avprickning vid stämma
 • WEB-master föreningens hemsida
 • E-posthantering föreningen
 • Reserv för ordförande vad gäller ekonomiansvaret

 

 

Kassör

(Vakant)

Tjänsten är "outsourcad" till firma Redovision i Lästringe.

 

 • Bokföring, bokslut, utbetalningar
 • Uppföljning medlemsavgifter

 

 

Ledamot

Hans Sedemark (3:58)

 

 • Miljöansvarig
 • Naturvårdsgruppen

 

 

Ledamot

Peter Winbäck (3:32)

 

 • Vattenprover administration
 • Myndighetskontakter, kommunkontakter
 • Bevakning kommunen
 • Skötsel av föreningsflaggan
 • Lekplatstillsyn och besiktning

 

Ledamot

Joakim Jonsson (2:12)

 • Fisketillsyn