Dammprojektet
gise_mall_bild

Gisekvarns Tomtägareförening

 

Dammprojektet

 

Projektgruppen:

  • Gösta Schölander (3:51)
  • Robert Wikström (3:41)
  • Pär Holmberg (3:4)
  • Hans Sedemark (3:58)

 

Projektet:

På 20-talet byggdes en damm i nedre delen av Giseån, för att driva turbinerna i byns kraftverk.

 

Kraftverket lades ned, men dammen var kvar till mitten på 80-talet. Då beslutade man att riva dammkonstruktionen, men vissa rester finns fortfarande kvar. Föreningen har under åren fått flera förfrågningar av medlemmar om vi kan försöka återskapa dammen och på så sätt höja vattennivån i ån. Det är många fördelar med en sådan åtgärd. Under sommaren när Gisesjöns vattennivå sjunker så sjunker också nivån i ån. Fiskar ligger och dör i de torra delarna av ån.

 

Vi vill höja vattennivån med Ca 60 Cm. Det skulle innebära att vi får tillbaka den vackra vattenspegel som många Gisebor minns från förr, en liten damm med näckrosor som prydde området.

 

 

Logg:

Nov 2013

Planen är klar. Offertförfrågan ska skickas ut. Arbetena med gångstigen beräknas påbörjas i maj 2014.

 

Aug 2013

Nu har arbetet med dammen satt igång. Byggteamet har rensat upp runt dammen och Gösta har lagt allt järnskrot på vändplanen. Dessutom har dom röjt sly runt området för själva dammen för att ge ett öppnare och ljusare intryck. Arbetena med att bland annat ta ner träd och göra ett dike för

kanten på dammduken börjar på onsdag 20/8. Bron föreslås att vi väntar med till vi vet närmare hur det kommer att se ut i området där den är tänkt att vara.

 

Nov 2012

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna våra planer.

 

Maj 2012

I januari 2012 hade ”dammgruppen” besök av Länsstyrelsen. Vi gick runt i området och de var mycket positiva till en nivåhöjning. Länsstyrelsens biolog var övertygad om att förändringen skulle gynna den biologiska mångfalden. Både flora och fauna skulle berikas. Inte omöjligt att vi får tillbaka ål som leker i våra vatten. Många minns hur de fiskade ål i dammen när de var barn.

 

På stämman i maj 2012, beslutades att vi ska gå vidare med projektet och lämna in ansökan till Länsstyrelsen med alla erforderliga bilagor.

 

Vi har tagit fram en teknisk ritning för den enkla dammkonstruktionen och vi lämnar in en skiss på hur vattenspegeln väntas breda ut sig efter uppdämningen.

 

Konstruktionen är mycket enkel och ska smälta in i den naturliga miljön. Inga betonggjutningar inga kemiska preparat är inblandade.

 

Vi borrar ner järnstänger i det gamla betongfundamentet och lägger en vattentät duk i botten. Sedan fyller vi på med sten i olika dimensioner i olika lager. Vi lägger ett stålnät över stenlagren, som sedan najas fast i järnstängerna. Längst upp läggs runda naturstenar, liknande de som redan finns runt om i ån. Fördämningen blir alltså mer som en naturlig vall än en damm vägg.

 

Processen fortsätter nu. Ansökan förbereds och ska snart lämnas in.